Toelichting

Om gemakkelijk, transparant en gericht te kunnen communiceren is het belangrijk dat je ons laat weten op welke manier je betrokken wilt zijn. Welke gegevens we nodig hebben is daarvan afhankelijk. We communiceren enkel met jou op een manier die je zelf kiest. Je kunt op elk moment je voorkeuren en engagement aanpassen door ons een mail te sturen via [email protected] of door de stappen te volgen die hieronder beschreven staan. 

  • Wil je enkel nieuwsbrieven -en berichten via mail ontvangen, dan hoef je enkel het vakje ‘ja, stuur me de nieuwsbrief’ aanvinken. We contacteren je dan enkel met de nieuwsbrief.  
  • Als Manemaker nodigen we je ook uit voor de activiteiten die we organiseren en betrekken we je om ook inhoudelijk mee te denken over de campagne. 
  • Indien je je graag inzet als actieve vrijwilliger, om ook echt een actief engagement aan te gaan, geef dan zeker ook een telefoonnummer door. Op die manier kunnen we makkelijker afspreken wanneer je bij iets kunt helpen (eventueel ook afgestemd op de wijk waar je woont). Vink dan ook het desbetreffende vakje aan die jouw voorkeur om actief vrijwilliger te worden weergeeft. Je kan ook actieve vrijwilliger worden zonder het doorgeven van een telefoonnummer. 
  • Het is vereist om naast voornaam – en achternaam, ook e-mailadres en adres aan te geven. Het doorgeven van een telefoonnummer is niet vereist. 
  • Alle gegevens worden enkel voor eigen gebruik bijgehouden en worden niet doorgegeven aan derden. We gebruiken jouw gegevens enkel voor de doeleinden waar je expliciet mee akkoord gaat, zoals hierboven uiteen gezet. 
  • Wil je je voorkeuren aanpassen of volledig geschrapt worden: laat het ons weten via [email protected] 

Vragen en of suggesties hierover? Graag een seintje via [email protected] 

 

Privacybeleid 

Voor Mechelen hecht veel belang aan je privacy. Daarom willen we uitgebreid en correct toelichten wat Voor Mechelen doet én niet doet. 

Alle persoonsgegevens worden, overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, verwerkt om de door jou gevraagde informatie te verstrekken of om de door jou gewenste dienstverlening (waaronder nieuwsbrieven) online te realiseren. Voor Mechelen commiteert zich tot de Algemene Verordening Gegegevensbescherming 'GDPR', 25 mei 2018. 

Je persoonsgegevens zijn enkel toegankelijk door een beperkt aantal aangeduide medewerkers van Voor Mechelen en worden nooit doorgegeven aan derden. 

Welke persoonsgegevens? 

We verzamelen data die je ons vrijwillig verstrekt, zoals naam, voornaam, e-mailadres en adres, via het ‘Doe Mee’ formulier. Je e-mailadres kan gelinkt worden aan informatie die je zelf publiek beschikbaar stelt, zoals van Facebook, Twitter of LinkedIn. 

Wanneer je met ons contact hebt via e-mail, dan kunnen we de inhoud van het bericht, je e-mailadres en de antwoorden bewaren. We kunnen ook elk bericht of gebruikersinformatie bewaren die je ons zendt via VoorMechelen.be. 

Daarnaast kunnen ook interacties worden geregistreerd die je met Voor Mechelen hebt via sociale netwerken.  

Wat doet Voor Mechelen expliciet niet? 

Voor Mechelen verbindt er zich toe om géén commerciële of andere databanken van persoonsgegevens aan te kopen. Er wordt enkel gebruik gemaakt van data die personen op vrijwillige basis verstrekken, door zowel fysieke als digitale contacten. 

Voor Mechelen bewaart geen gegevens van personen onder de 13 jaar. 

Je persoonsgegevens worden nooit doorgegeven of verkocht aan derden. 

Recht op toegang en verwijdering 

Volgens de voornoemde wet van 8 december 1992 heb je steeds het recht om je gegevens in te kijken, fouten te verbeteren of gegevens te verwijderen uit ons bestand. Contacteer ons daartoe via Voor Mechelen, Stationsstraat 6, 2800 Mechelen, of per e-mail [email protected], of je kan dit zelf doen door in te loggen. 

NationBuilder 

Voor Mechelen maakt gebruik van het platform NationBuilder voor de organisatie van haar databank en website. Je kan meer lezen over dit bedrijf via NationBuilder.com. 

Cookies 

Ter uitvoering van de website maakt Voor Mechelen gebruik van cookies die door jouw browser worden opgeslagen op je computer. Cookies zijn kleine bestandjes met informatie die de server van Voor Mechelen naar jouw browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar de server van Voor Mechelen teruggestuurd wordt. Een cookie kan geen virussen verspreiden. 

Voor Mechelen zal geen cookies plaatsen zonder jouw toestemming, tenzij er sprake is van een functionele cookie (een cookie die strikt noodzakelijk is om een uitdrukkelijk door jou verzochte dienst te kunnen verlenen, of om communicatie mogelijk te maken).