Toelichting

Om gemakkelijk, transparant en gericht te kunnen communiceren is het belangrijk dat je ons laat weten op welke manier je betrokken wilt zijn. Welke gegevens we nodig hebben is daarvan afhankelijk. We communiceren enkel met jou op een manier die je zelf kiest. Je kunt op elk moment je voorkeuren en engagement aanpassen door ons een mail te sturen via [email protected] of door de stappen te volgen die hieronder beschreven staan.

  • Wil je enkel nieuwsbrieven -en berichten via mail ontvangen, dan hoef je enkel je naam en e-mailadres door te geven via de 'Doe mee' pagina en je vinkt het desbetreffende vakje aan.
  • Wil je Manemaker worden dan is ook zeker je adres handig, zodat we je gericht kunnen contacteren voor wijkgerelateerde zaken. We communiceren vooral via e-mail, maar om kort op de bal te spelen is een afspraak per telefoon soms sneller en efficiënter. Als we dit (indien nodig) mogen doen, mag je ook je telefoonnummer doorgeven. Je beslist uiteraard zelf hoe je gecontacteerd wilt worden.
  • Actieve vrijwilligers geven best alle gegevens door (adres, telefoonnummer en e-mailadres). Op die manier kunnen we makkelijker afspreken wanneer je bij iets kunt helpen (eventueel ook afgestemd op de wijk waar je woont).
  • Je kunt je gegevens zelf beheren/aanpassen door op de website 'aanmelden' te klikken en je in te loggen met e-mailadres en wachtwoord. Nog geen wachtwoord? Klik op 'wachtwoord vergeten' en geef je e-mailadres in om er een op te geven. Na aanmelding klik je op 'settings' om je eigen gegevens te bewerken.
  • Alle gegevens worden enkel voor eigen gebruik bijgehouden en worden niet doorgegeven aan derden.
  • Wil je je voorkeuren aanpassen of volledig geschrapt worden: laat het ons weten via [email protected]
  • Reageren op de artikels op deze site kan ook, maar enkel als je toelaat dat je naam bij je reactie vermeld wordt. Anonieme reacties worden verwijderd. Ons huisreglement vind je hier.

Vragen en of suggesties hierover? Graag een seintje via [email protected]

 

Privacybeleid

Voor Mechelen hecht veel belang aan je privacy. Daarom willen we uitgebreid en correct toelichten wat Voor Mechelen doet én niet doet.

Alle persoonsgegevens worden, overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer, verwerkt om de door jou gevraagde informatie te verstrekken of om de door jou gewenste dienstverlening (waaronder nieuwsbrieven) online te realiseren. Ten laatste op het moment dat de Algemene Verordening Gegegevensbescherming 'GDPR' in voege treedt, 25 mei 2018, zal Voor Mechelen zich daar volledig mee in regel gesteld hebben.

Je persoonsgegevens zijn enkel toegankelijk door een beperkt aantal aangeduide medewerkers van Voor Mechelen en worden nooit doorgegeven aan derden.

Welke persoonsgegevens?

We verzamelen data die je ons vrijwillig verstrekt, zoals naam en e-mailadres, door deze in te vullen of je account te linken aan VoorMechelen.be. Je e-mailadres kan gelinkt worden aan informatie die je zelf publiek beschikbaar stelt, zoals van Facebook, Twitter of LinkedIn.

Wanneer je met ons contact hebt via e-mail, dan kunnen we de inhoud van het bericht, je e-mailadres en de antwoorden bewaren. We kunnen ook elk bericht of gebruikersinformatie bewaren die je ons zendt via VoorMechelen.be.

Daarnaast kunnen ook interacties worden geregistreerd die je met Voor Mechelen hebt via sociale netwerken. 

Wat doet Voor Mechelen expliciet niet?

Voor Mechelen verbindt er zich toe om géén commerciële of andere databanken van persoonsgegevens aan te kopen. Er wordt enkel gebruik gemaakt van data die personen op vrijwillige basis verstrekken, door zowel fysieke als digitale contacten.

Voor Mechelen bewaart geen gegevens van personen onder de 13 jaar.

Je persoonsgegevens worden nooit doorgegeven of verkocht aan derden.

Recht op toegang en verwijdering

Volgens de voornoemde wet van 8 december 1992 heb je steeds het recht om je gegevens in te kijken, fouten te verbeteren of gegevens te verwijderen uit ons bestand. Contacteer ons daartoe via Voor Mechelen, Stationsstraat 6, 2800 Mechelen, of per e-mail [email protected], of je kan dit zelf doen door in te loggen.

NationBuilder

Voor Mechelen maakt gebruik van het platform NationBuilder voor de organisatie van haar databank en website. Je kan meer lezen over dit bedrijf via NationBuilder.com.

Cookies

Ter uitvoering van de website maakt Voor Mechelen gebruik van cookies die door jouw browser worden opgeslagen op je computer. Cookies zijn kleine bestandjes met informatie die de server van Voor Mechelen naar jouw browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een volgend bezoek weer naar de server van Voor Mechelen teruggestuurd wordt. Een cookie kan geen virussen verspreiden.

Voor Mechelen zal geen cookies plaatsen zonder jouw toestemming, tenzij er sprake is van een functionele cookie (een cookie die strikt noodzakelijk is om een uitdrukkelijk door jou verzochte dienst te kunnen verlenen, of om communicatie mogelijk te maken).