Tweede Mechels burgerpanel van start over masterplan Binnendijle

Eerder onthulde Stad Mechelen de grote lijnen van de hertekening van de Binnendijle. De plannen zijn om dit gebied meer open te stellen voor de Mechelaar, maar ook een plek te laten zijn voor het bloeien van fauna en flora. De concrete uitwerking zal samen met de Mechelaar gebeuren. Stad Mechelen stelt daarom voor de tweede keer een Mechels burgerpanel samen van vijftig gelote Mechelaars, waarvan vijf plaatsen specifiek geloot worden via het Mechelse Kansarmoedenetwerk. Ook de natuur zelf zal een stem krijgen in het debat over de herinrichting van de Binnendijle. 

Schepen van participatie Rina Rabau Nkandu: “Voor de tweede keer stellen we een Mechels burgerpanel samen. Met een druk op de knop werden 5000 Mechelaars uit het bevolkingsregister geloot. Zij krijgen deze week een persoonlijke uitnodiging om zich kandidaat te stellen. Vervolgens selecteren we 50 Mechelaars die samen een mooie weerspiegeling vormen van de diversiteit aan stemmen in onze stad. Om ook zeker de kwestbare Mechelaar een kans te geven zijn of haar stem te laten horen, reserveren we vijf plaatsen voor mensen die we loten via het Mechelse Kansarmoedenetwerk.”

Mechelen is in België een van de voorlopers van het systeem van loting. Het allereerste burgerpanel in Mechelen kon omwille van de coronacrisis niet fysiek doorgaan, maar werd desalniettemin een online succes en met veel enthousiasme door de deelnemers onthaald. Het tweede burgerpanel zal gelukkig fysiek kunnen doorgaan en zo nog meer uitwisseling van ideeën mogelijk maken.

“Het thema waarrond het burgerpanel zich zal buigen is de herinrichting van de Binnendijle als plek voor natuur, ontmoeting en recreatie”, vertelt schepen van natuur, milieu en openbare werken Patrick Princen.  “We geven daarbij de Mechelaar een stem, maar ook de natuur zelf. Daarmee pionieren we opnieuw op vlak van participatie. We laten de Mechelaars in gesprek gaan met de natuur die een volwaardige stem krijgt in het debat. Dit is een toffe en unieke uitdaging, maar wel een belangrijke als we bij de herinrichting ook voldoende oog willen hebben voor de fauna en flora én de beleving van de Mechelaars in en rondom de Binnendijle.”

Stad Mechelen laat zich bij de organisatie van dit burgerpanel professioneel begeleiden. Schepen Rabau Nkandu: “We hebben het bureau Particitiz geselecteerd om dit tweede burgerpanel mee tot een goed einde te brengen. Zij hebben heel wat ervaring onder meer vanuit Brussel. En ook Thomas More is mee partner vanuit de richting Recht en Diplomatie. Particitiz zal het proces vormgeven, de specifieke vragen aan het burgerpanel scherp zetten en mee nadenken hoe we de natuur mee een stem geven in het debat.”

“In tal van kleine en grote projecten geven we de Mechelaar een stem. Het beleid in Mechelen maken we immers samen. Een systeem van loting, een Mechels burgerpanel van 50 willekeurig geselecteerde Mechelaars, geeft ons de kans om een stevig inhoudelijk debat te voeren met een groep van geëngageerde Mechelaars die samen een mooie weerspiegeling van onze stad zijn. Drie dagen lang gaan zij zich buigen over de toekomst van onze Binnendijle. Het resultaat van dat debat is niet vrijblijvend, maar richtinggevend”, besluit burgemeester Bart Somers.

Hoe werkt de loting?
Als eerste stap lootten we 5000 Mechelaars uit het bevolkingsregister. Zij zijn 16 jaar of ouder. Hen nodigen we uit om zich kandidaat te stellen voor het burgerpanel. Uit alle antwoorden die we hierop terugkrijgen, loten we nogmaals 45 Mechelaars. Hiermee houden we rekening met geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, herkomst en de wijken en dorpen. De loting gebeurt anoniem door een computerprogramma. De verhouding in het burgerpanel tussen man/vrouw, jong/oud, opleidingsniveau, herkomst en mensen uit het centrum en omliggende wijken en dorpen, komt overeen met die van de Mechelse bevolking. De 5 resterende plaatsen worden vrijgehouden voor een groep van Mechelaars die we loten via het Mechelse Kansarmoedenetwerk.  

Meer informatie: mechelen.be/burgerpanel