Mechelen is veilig

DEEL
REACTIES
0

Zorgen voor de veiligheid van haar burgers is de eerste taak van de overheid.

Veiligheid is immers een mensenrecht. Criminaliteit tast onze vrijheid aan, onze persoonlijke integriteit. De eerste slachtoffers van overlast en criminaliteit zijn vaak de meest kwetsbare mensen in onze samenleving. Onveiligheid tast bovendien het vertrouwen aan in de overheid en de medemens
en doet mensen terugplooien op zichzelf. Op die manier wordt een gemeenschap ontwricht.

De afgelopen jaren is de criminaliteit in onze stad sterk gedaald. Vandaag leven we inzake onveiligheid en criminaliteit in een andere stad dan pakweg twintig jaar geleden. Dat kon maar door grote investeringen in politie en preventie, van extra mensen op het terrein, betere uitrusting en het verstandig gebruik van nieuwe technieken zoals camera’s.

We hebben de straffeloosheid teruggedrongen met nieuwe projecten zoals NERO, waar ouders mee ingeschakeld worden in het hersteltraject van jongeren. We zijn de enige stad die mee geiïnvesteerd heeft in een besloten instelling aan de Jubellaan, waar jongeren terug op het rechte pad worden gebracht. Maar tegelijk investeren we sterk in het preventiebeleid, met straathoek-, buurtopbouw- en jeugdwerk. We mobiliseren meer dan elders de samenleving zelf om Mechelen veilig te houden.

Maar het werk is niet af. Er gebeuren nog altijd inbraken, fietsdiefstallen en af en toe overvallen. Er zijn nog buurten waar er niet genoeg respect is voor elkaar, straten waar mensen slachtoffer zijn van hardnekkige overlast. Er is de drugsproblematiek met al zijn vertakkingen. En in het verkeer zijn er nog altijd mensen die niet beseffen welk gevaar ze zijn voor anderen. Elk slachtoffer van een misdrijf en elk verkeersslachtoffer is er één teveel. 

Daarom blijft veiligheid een absolute prioriteit. We moeten onze inspanningen verder zetten, zowel preventief als repressief. We moeten burgers sensibiliseren en mobiliseren om een cultuur van wederzijds respect te versterken. We moeten open staan voor nieuwe instrumenten om Mechelen ook inzake veiligheid tot een echte ‘Stad van Rechtvaardigheid’ te maken.

Al onze voorstellen voor een veilig Mechelen vind je hier.

 

Ook interessant