Veiligheidsplan voor Mechelen

DEEL
REACTIES
1

Onze stad is de afgelopen jaren een stuk veiliger geworden. Dat was mogelijk dankzij een unieke Mechelse aanpak. We investeerden veel in politie en nieuwe technologie, zetten uitdrukkelijk in op een integrale aanpak van preventie en politie en mobiliseerden zoveel mogelijk de burgers om mee te werken.

De volgende jaren blijft een veilig Mechelen de eerste prioriteit voor Vld-Groen-M+.

Op woensdag 5 september stelden lijsttrekker Bart Somers, lijstduwer Kristof Calvo en schepen Koen Anciaux (zesde op de Stadslijst) het veiligheidplan voor Mechelen voor. Met vier sleutels en twaalf  krachtlijnen willen Vld-Groen-M+ het veiligheidsbeleid verder versterken.

Een van de vier sleutels van ons Mechels veiligheidsbeleid stoelt op een intense samenwerking tussen preventie en politie. Enkel inzetten op repressie werkt niet, eenzijdig preventief werken evenmin. Mechelen was de eerste stad met een integrale aanpak: we voorkomen waar kan, en treden kordaat op waar het moet.

Een goed veiligheidsbeleid is in de eerste plaats een sociaal beleid: een beleid dat kansen creëert, ouders ondersteunt en respect garandeert in de openbare ruimte leidt uiteindelijk ook tot veilige en leefbare buurten.

In Mechelen willen we verbinden in plaats van te polariseren: we willen dat de Mechelaars zich identificeren met hun stad, zich mee verantwoordelijk voelen voor hun stad. We willen verschillen overbruggen en werk maken van een positieve gedeelde identiteit.

Tot slot trekken we in Mechelen duidelijke lijnen die we op een efficiënte manier bewake. Mechelen wil een stad zijn waar mensen, ongeacht afkomst, gender, levensbeschouwing of seksuele geaardheid zich onbezorgd en veilig in de publieke ruimte kunnen begeven. Een stad waar men respect heeft voor de eigendom en de persoonlijke integriteit van alle burgers.

De prioriteiten van het Mechelse veiligheidsbeleid

De prioriteiten voor de komende jaren zijn helder: aanpak geweld en inbraken, drugscriminaliteit, intrafamiliaal geweld, verkeersveiligheid, (seksuele) intimidatie op straat….

We zetten nog meer in op de integrale aanpak en verhuizen daarom de preventiediensten naar het politiecommissariaat. We zetten ook meer in op wijkgerichte zorg, waar politie en preventie in geïntegreerde wijkteams samenwerken.

 De verdere uitbreiding van de politiezone kan meer capaciteit genereren, waardoor we meer kunnen inzetten op nabijheidspolitie.

Nieuwe technologieën kunnen politie en preventie bijstaan en de administratieve lasten verlichten en de klantvriendelijkheid verhogen. We willen ook een onlineloket met Skype-verbinding zodat de politie 24/7 aanspreekbaar is.

We willen ook burgers actief bij het veiligheidsbeleid betrekken, mee laten beslissen over de inzet van beleidsvrije capaciteit en de buurtinformatienetwerken uitbreiden.

Klik hier om het volledige dossier na te lezen.

Reacties

Please check your e-mail for a link to activate your account.

Ook interessant